Tijdelijke afsluiting Waalbandijk vanwege paddentrek

tussen circa 19.00 en 24.00 uur

De Waalbandijk in Dodewaard is de komende weken 's avonds afgesloten tussen Dalwagen en Pluimenburgsestraat. De afsluiting is dagelijks tussen circa 19.00 en 24.00 uur. Als gevolg van de paddentrek steken er vele padden de dijk over. Door de afsluiting (een vrijwilliger uit de buurt zorgt hiervoor) voorkomen we dat de overstekende padden doodgereden worden.