Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing

Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Als het goed is hebt u, die stemgerechtigd is, uw stempas thuis ontvangen. Met die stempas en een geldig identiteitsbewijs kunt u op woensdag 17 maart uw stem uitbrengen in een stemlokaal.

Corona en gezondheidscheck

In het stemlokaal gelden coronamaatregelen. Doe vooraf de gezondheidscheck. Deze ontvangt u bij uw stempas.

Stemlokalen Neder-Betuwe

In onze gemeente kunt u hier terecht om uw stem uit te brengen:

 • Gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat 20, Opheusden
 • De Biezenwei, Fazantstraat 30, Opheusden (twee stembureaus)
 • Ons Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a, Kesteren
 • Sporthal De Leede, Kasteelstraat 4, Kesteren (twee stembureaus)
 • Sporthal De Linie, Liniestraat 2a, Ochten
 • Dorpshuis Ochten, Dokter M. van Drielplein 2, Ochten
 • Dorpshuis Ons Tehuis / Gerrit van Riemsdijkhuis, J.R. Zeemanstraat 12a, IJzendoorn
 • Dorpshuis De Hoge Hof, Voorstraat 10, Echteld
 • Sporthal de Eng, Dalwagen 78B, Dodewaard (twee stembureaus)

Extra mogelijkheden om te stemmen dit jaar

Vanwege het coronavirus zijn er dit jaar extra mogelijkheden om uw stem uit te brengen. Zo gaat vooral voor risicogroepen in alle gemeenten een aantal stemlokalen al open op maandag 15 en dinsdag 16 maart.

In Neder-Betuwe kunt u op deze dagen terecht van 07.30-21.00 uur op de volgende locaties:

 • Gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat 20, Opheusden
 • Dorpshuis Ochten, Dokter M. van Drielplein 2, Ochten

Daarnaast blijft de mogelijkheid om op de verkiezingsdag te stemmen of het geven van een volmacht.

70+ - briefstemmen

Bent u 70+, dan kunt u ook per brief stemmen. Als het goed is hebt u thuisgestuurd gekregen: een stembiljet, een stempluspas en een retourenvelop. Verstuur uw briefstem per post of geef deze af bij het gemeentehuis.

Hoe werkt stemmen per brief?

 • Vul het stembiljet in en doe deze in een envelop
 • Deze envelop (met daarin het stembiljet) doet u in de retourenvelop
 • Doe de stempluspas ook in de retourenvelop

Let op: Vergeet niet uw stempluspas in de retourenvelop erbij te doen. Als de stempluspas niet in de retourenvelop zit, telt uw stem helaas niet mee. Het stembiljet (in een envelop) en de stempluspas moeten allebei in de retourenvelop zitten.

Inleveren bij of opsturen naar Briefstembureau

U kunt de retourenvelop inleveren bij het afgiftepunt voor het gemeentehuis Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20, Opheusden. Dit kan op werkdagen van woensdag 10 maart 2021 tot en met dinsdag 16 maart 2021 van 09.00 – 17.00 uur en op woensdag 17 maart 2021 van 07.30 – 21.00 uur. Of u stuurt de retourenvelop op per post.

Belangrijk! U moet er zelf voor zorgen dat de retourenvelop uiterlijk woensdag 17 maart 2021 op het gemeentehuis is. U moet de brief dus op tijd op de post doen. U kunt er ook voor kiezen om de briefstem door iemand anders voor u te laten posten of af te geven bij het inleverpunt.

Stemmen per brief is geen verplichting

Wilt u liever naar het stembureau komen om daar te stemmen? Dat kan ook. U bent welkom op 15, 16 of 17 maart 2021 in één van de stembureaus (zie hierboven op welke dag welke stembureaus open zijn). Vergeet dan niet uw identiteitsbewijs, stempluspas en stembiljet mee te nemen. U kunt ook iemand anders een volmacht geven om voor u te mogen stemmen. Kijk op de achterkant van uw stempas hoe u dit doet.

Stempas kwijt of niet ontvangen?

Vraag zo snel mogelijk een nieuwe aan bij onze gemeente. Dat kunt u schriftelijk of mondeling doen uiterlijk vrijdag 12 maart 17:00 uur.

Meer informatie

Bureau Verkiezingen gemeente Neder-Betuwe, tel. 14 0488. U kunt nog veel meer informatie over de verkiezingen elders op onze website lezen.

Logo Elke Stem Telt