Ondernemers & Omgevingsvisie

De omgevingsvisie laat zien wat we belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en waarin we onze vrije tijd doorbrengen. Het nodigt iedereen uit om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze gemeente, van Neder-Betuwe, een gemeente in het rivierengebied.

De Omgevingsvisie bestaat uit speerpunten, een richtinggevende kaart en een waardenkaart. Daar kun je lezen waar de gemeente op in wil zetten en welke waarde we willen behouden. In januari 2021 is vanuit het platform OVNB waarin alle lokale ondernemersverenigingen vertegenwoordigd zijn gestart met een denktank rondom deze visie. Zo dragen ook de ondernemer bij aan de toekomst van Neder-Betuwe. 

De ondernemersverenigingen gaan met hun leden en achterban in gesprek over de drie hoofdonderwerpen die in de omgevingsvisie naar voren komen. 

 • Trots en sterke punten
  • Waar bent u als ondernemers trots op in Neder-Betuwe? Benoem de top 3. 
  • Wat is er voor nodig om dat te behouden / te bescherming en/of te verbeteren? 
  • Benoem de top 3. 
 • Maatschappelijke opgaven
  • Welke actuele opgaven en/of ontwikkelingen spelen er in uw (agrarische) sector /  bedrijventerrein / winkelgebied? Noem de top 5
  • Wat betekent deze top 5 voor u?
  • Hoe kunnen jullie hieraan bijdragen? 
 • Samenwerking
  • Welke samenwerkingen met andere stakeholders (bijv. branchevereniging, netwerken, regio, provincie, buurgemeenten) zouden kunnen bijdragen aan de gewenste ontwikkeling van de fysieke leef en werkomgeving?
  • Hoe ziet u de rol van de gemeente en uw eigen rol bij het vormgeven en uitvoeren van toekomstige ontwikkelingen in Neder-Betuwe?
  • Welke samenwerkingen ziet u als kansrijk?

Wat gaat we doen met de opbrengst van de denktank?

De opbrengst van de denktank is een van de bouwstenen van de Omgevingsvisie en wordt betrokken bij het verdere proces van het opstellen van de Omgevingsvisie. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over de Omgevingsvisie. 

Wilt u als ondernemer ook een bijdrage leveren aan de toekomst van Neder-Betuwe?

Neem contact op met uw ondernemersverening. Bent u niet aangesloten bij een ondernemersvereniging? Deel uw visie door bovenstaande vragen te beantwoorden en te mailen naar bedrijvenloket@nederbetuwe.nl o.v.v. Ondernemer & Omgevingsvisie. Uw bijdrage kunt u inzenden vóór 26 maart 2021.

Meer informatie

Meer informatie over de Omgevingsvisie kunt u vinden op onze website, onder Omgevingsvisie. Voor vragen kunt u terecht bij Maaike van Brenk, accountmanager bedrijven gemeente Neder-Betuwe via 06-51109137 of mbrenk@nederbetuwe.nl