Nieuwe inrichting speelplekken Neder-Betuwe

Online bewonerssessie speelplekken Casterhoven 15 maart

Voor nog meer speel- en spelplezier in Neder-Betuwe krijgen speelplekken de komende jaren een forse opknapbeurt of zelfs een nieuwe inrichting. De gemeente heeft samen met bewoners, ouders, kinderen en omwonenden keuzes gemaakt voor speeltoestellen en inrichting. Het resultaat? Prachtige, groene speel & spel-waardevolle plekken voor jongste én oudere jeugd.

Speelplek Ochten Oranjestraat
Speelplek Ochten Oranjestraat

Bewonersparticipatie bij speelplekken

Speelplekken die alle leeftijdsgroepen voldoende ruimte en gelegenheid geven om lekker te spelen, te bewegen en buiten te zijn. Met dat doel van de gemeente Neder-Betuwe voor ogen, maakte bureau Donker Design ontwerpen voor 20 speelplekken verspreid over 5 dorpen. In januari konden kinderen, ouders en omwonenden hierop reageren tijdens online bewonerssessies en via de mail. Zo’n vijftig bewoners namen deel aan de sessies en nog eens zestig bewoners stuurden een reactie.

Op basis van alle input, ideeën en suggesties zijn nieuwe ontwerpen gemaakt. Sommige speelplekken hebben er een toestel bij gekregen. Bij andere speelplekken is de inrichting veranderd of is op een andere manier gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. Op de projectpagina ‘Speelplekken’ van de gemeentesite kan iedereen de nieuwe, definitieve ontwerpen bekijken.

Online bewonerssessie speelplekken Casterhoven 15 maart

Ook voor de speelplekken in Casterhoven zijn nieuwe ontwerpen gemaakt. Bij de aanpassingen is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen voor meer spelsporten, een voetbalkooi, speeltoestellen voor de kleinsten én een jeu de boules baan. Om te horen of de nieuwe plannen voor de speelplekken Casterhoven goed aansluiten bij de wensen van de kinderen, ouders en omwonenden organiseert de gemeente een online bewonerssessie op maandagavond 15 maart van 19.30-21.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de bewonerssessie via het aanmeldformulier op de projectpagina ‘speelplekken’ van de gemeentesite.