Het Gesprek - opiniërende vergadering woensdag 31 maart, 19.30 uur

Publiek kan deze vergadering via livestream volgen.

Deze vergadering is digitaal.

Op de agenda:

  • 19.30 uur - Nota sociaal domein

Gedachtewisseling tussen raads- en burgerraadsleden over de ontwikkeling van de nota sociaal domein (meedoen en samenleven / optimaal ontwikkelen en opgroeien / gezond en vitaal)
Met presentatie van de resultaten van de themabijeenkomsten met maatschappelijke partners en inwoners.

  • Circa 21.00 uur – Omgevingsplan

Vorig jaar startte een pilot-omgevingsplan voor kern IJzendoorn en er ligt nu een plan van aanpak voor het ombouwen van het tijdelijke omgevingsplan naar een permanent omgevingsplan op 1 januari 2030. In deze sessie worden de te maken keuzes bij de transitie van het tijdelijke naar het permanente omgevingsplan toegelicht en vervolgens is er gelegenheid om hierover van gedachten te wisselen. Dit ter voorbereiding op besluitvorming in juni/juli.

Publiek kan deze vergadering via livestream volgen. Zie de link en achterliggende stukken op: www.nederbetuwe.nl (Politieke agenda / klik op datum en vergadering)