Controle op vakantiepark Rijk van Batouwe Kesteren

Voor inventarisatie recreatiewoningen, registratie personen en controle algehele leefbaarheid.

Update 2 maart 15.15 uur - controle beëindigd

Einde controle vakantiepark Rijk van Batouwe Kesteren

De controle die vandaag plaatsvond op vakantiepark Rijk van Batouwe in Kesteren is inmiddels beëindigd. Een team van medewerkers van gemeente Neder-Betuwe, politie en het Ariadne project bezocht het park, controleerde de recreatiewoningen op onder meer veiligheid en kwaliteit en registreerde de mensen die er verblijven.

De eerste bevindingen zijn dat op Rijk van Batouwe:

  • Veel mensen verblijven op dit recreatiepark terwijl ze niet waren ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) of in het nachtregister. Hoewel permanente bewoning niet is toegestaan op een recreatiepark, moeten mensen die er toch verblijven in een van beide registers ingeschreven staan. In totaal werden 57 personen ingeschreven.  
  • Geconstateerd is dat er veel arbeidsmigranten op het park verblijven.
  • Een enkele bewoner mocht in gesprek met de politie vanwege een overtreding.

De resultaten van deze actiedag volgen binnen enkele weken. Daarna maakt het team de balans op voor eventuele vervolgstappen.

Doel van deze gezamenlijke controle is om te waarborgen of te bewerkstelligen dat Rijk van Batouwe een gezond en vitaal park is. Dit gebeurt in samenspraak met de terreineigenaar en zo nodig met inwoners en andere partijen.
Gemeente Neder-Betuwe heeft als leidraad het programma Vitale Vakantieparken dat meer gemeenten in samenspraak met provincie Gelderland en andere partijen volgen met het oog op duidelijkheid en goede afspraken over het gebruik van recreatieparken.

 

Bericht 2 maart, 08.45 uur

Vandaag 2 maart 2021, vindt er een controle plaats op vakantiepark Rijk van Batouwe in Kesteren. Deze wordt uitgevoerd door medewerkers van gemeente Neder-Betuwe, Belastingdienst en politie; zij worden hierbij ondersteund door medewerkers van het Ariadne project. 

Het team inventariseert het aantal recreatiewoningen en let daarbij onder meer ook op zaken als kwaliteit en veiligheid van de huisvesting; er vindt registratie plaats van het aantal personen dat op het park verblijft en ook wordt gelet op de algehele leefbaarheid op het terrein.

Doel van deze gezamenlijke controle is het waarborgen of bewerkstelligen van een gezond en vitaal park waarop wordt nagekomen wat is afgesproken. Het komt voort uit het programma Vitale Vakantieparken dat gemeenten in samenspraak met provincie Gelderland en andere partijen kunnen uitvoeren met het oog op duidelijkheid en goede afspraken over het gebruik van recreatieparken.