Controle op bedrijventerreinen en bij sloop van gebouwen met asbest

Meer toezicht en handhaving op illegale praktijken

De gemeente wil op sommige gebieden meer toezicht en handhaving. Het gaat om meer toezicht op bedrijventerreinen, de sloop van gebouwen met asbest en de vestiging van ‘niet-agrarische bedrijven’ in het buitengebied.

Afspraken nakomen

Wettelijke regels en richtlijnen zorgen voor een leefbare, veilige en gezonde omgeving en de gemeente wil dat de afspraken worden nagekomen Het gaat om extra taken bovenop het toezicht dat de gemeente nu al doet met de eigen buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s). De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) heeft van de gemeente opdracht gekregen om deze extra toezicht- en handhavingstaken in 2021-en 2022 uit te voeren. 

Toezicht op bedrijventerreinen

Op bedrijventerreinen gaat het om het opsporen van milieuovertredingen. De toezichthouders kijken of er illegale (bedrijfs)activiteiten en opslag plaatsvinden, die niet passen binnen de wet- en regelgeving of waar geen vergunning voor is verleend. Natuurlijk wordt ook gekeken of er onveilige situaties zijn of criminele activiteiten plaatsvinden. De toezichthouders beginnen met de controles op de grote bedrijventerreinen De Heuning (Ochten), ’t Panhuis (Kesteren) en Bonegraaf (Dodewaard). 

Controle op illegale asbestsanering 

Er komt ook extra toezicht op het illegaal saneren van asbest bij het slopen van gebouwen. Asbest vormt een gevaar voor de veiligheid en gezondheid van mensen. Er zijn strenge regels voor het verwijderen en afvoeren van asbest en asbesthoudend materiaal. Als een eigenaar een gebouw met asbest(daken) gaat slopen geldt daarom een meldingsplicht.

Controle op ‘niet-agrarische bedrijven’ in het buitengebied (2022)

In 2022 zal ook gecontroleerd worden op ‘niet-agrarische bedrijven’, die zich zonder vergunning op agrarisch bestemde grond in het buitengebied hebben gevestigd.’ Er wordt gekeken of zonder toestemming is gesloopt of nieuw gebouwd of dat de gebruiksfuncties van gebouwen zijn gewijzigd. 

Start van de controles vanaf juli 2021

De ODR start met het onderzoek in juli 2021. Vanaf juli zullen met enige regelmaat (onaangekondigde) controles plaatsvinden.