Besluit ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie personen (BRP)

dd

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken bekend (op grond van artikel 2.22 van de Wet BRP) dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar hij/zij in de BRP van de gemeente Neder-Betuwe staan ingeschreven. 

M.D. Jagielinski, geboortedatum 17-06-1989, datum besluit 20-05-2021

S. Duţă, geboortedatum 26-10-1974, datum besluit 16-06-2021

C.N. Duţă, geboortedatum 02-09-1986, datum besluit 16-06-2021

N. Acsente, geboortedatum 08-12-1974, datum besluit 16-06-2021

T.H. Acsente, geboortedatum 23-02-1973, datum besluit 16-06-2021

D. Rozvadsky, geboortedatum 27-08-1982, datum besluit 24-06-2021

S. Martyn, geboortedatum 18-02-1998, datum besluit 24-06-2021

M. Kopani, geboortedatum 18-04-1984, datum besluit 24-06-2021

H. Wicik, geboortedatum 12-07-1998, datum besluit 24-06-2021

Neem contact op met team Gemeentewinkel

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovengenoemde persoon verblijft? Neem dan contact op met team Gemeentewinkel van de gemeente Neder-Betuwe via e-mail info@nederbetuwe.nl of telefoonnummer 14 0488.

Bent u het niet eens met dit besluit?
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de datum van deze publicatie bezwaar maken. Dit bezwaarschrift moet ten minste bevatten: naam, adres, handtekening, datum en omschrijving besluit. Adres: Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, Postbus 20, 4043 ZG Opheusden.