Vergaderingen

Raadsvergadering, donderdag 10 juni, 19.30 uur
Beeldvormende avond, donderdag 17 juni, 19.30 uur
Beeldvormende avond, donderdag 24 juni, 19.30 uur

Raadsvergadering, donderdag 10 juni, 19.30 uur

Op de agenda onder meer:

 • Afscheid als raadslid van mevrouw S.A. Mathijssen (PvdA)
 • Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemd raadslid, besluit tot toelating en aansluitend installatie
 • Vragen(half)uurtje voor raadsleden
 • Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen en uit commissies
 • Bekrachtiging geheimhouding op bijlage bij jaarstukken 2020 met de actualisatie van de grondexploitaties per 31 december 2020
 • Benoeming en ontslagverlening burgerraadsleden
 • *Voorstel is om ontslag te verlenen als burgerraadslid: de heer A. Elzing (PvdA) en mevrouw M..E. Elzing-Platzer (PvdA)
 • *Voorstel is om te benoemen als burgerraadslid: de heer G.L. Janssen (PvdA), de heer A.L. van der Stuijft (PvdA), mevrouw M.D.A. Meijering (VNB) en de heer A. Heijstee (VVD)
 • Jaarstukken 2020 en begroting 2022 van Regio Rivierenland / Regionaal Archief Rivierenland / Omgevingsdienst Rivierenland / Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland / Industrieschap Medel / Avri / Werkzaak Rivierenland / GGD Gelderland-Zuid / Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Reactie op voorgenomen besluit Commissariaat voor de Media over lokale omroep

Beeldvormende avond, donderdag 17 juni, 19.30 uur

Op de agenda onder meer:

 • Raadsspreekuur - Inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kunnen hun visie geven over onderwerpen die verder niet op deze agenda staan. Wie van het raadsspreekuur gebruik wil maken, kan zich melden zich uiterlijk 16 juni 2021 (12.00 uur) via griffie@nederbetuwe.nl
 • Regioplan Beschermd Wonen, regio’s Nijmegen en Rivierenland 
 • Regionale energiestrategie FruitDelta Rivierenland 
 • Verklaring van geen bedenkingen voor Zonnepark Hemmen II
 • Regionale (klimaat) adaptatiestrategie en samenwerkingsagenda Rivierenland
 • Actualisatie bodembeheerplan 2021
 • Plan van aanpak transitieperiode omgevingsplan

Beeldvormende avond, donderdag 24 juni, 19.30 uur

Op de agenda onder meer:

 • Jaarstukken 2020

Publiek kan de vergaderingen via livestream volgen. Zie de link en achterliggende stukken elders op de website (Politieke agenda/klik op datum vergadering)