Vergaderingen

Beeldvormende avond, donderdag 17 juni, 19.30 uur
Beeldvormende avond, donderdag 24 juni, 19.30 uur

Beeldvormende avond, donderdag 17 juni, 19.30 uur

Op de agenda onder meer:

  • Raadsspreekuur - Inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kunnen hun visie geven over onderwerpen die verder niet op deze agenda staan. Wie van het raadsspreekuur gebruik wil maken, kan zich melden zich uiterlijk 16 juni 2021 (12.00 uur) via griffie@nederbetuwe.nl
  • Regioplan Beschermd Wonen, regio’s Nijmegen en Rivierenland 
  • Regionale energiestrategie FruitDelta Rivierenland 
  • Verklaring van geen bedenkingen voor Zonnepark Hemmen II
  • Regionale (klimaat) adaptatiestrategie en samenwerkingsagenda Rivierenland
  • Actualisatie bodembeheerplan 2021
  • Plan van aanpak transitieperiode omgevingsplan

Beeldvormende avond, donderdag  24 juni, 19.30 uur

Op de agenda onder meer:

  • Jaarstukken 2020

Publiek kan de vergaderingen via livestream volgen. Zie de link en achterliggende stukken op: www.nederbetuwe.nl (Politieke agenda/klik op datum vergadering)