Raadsvergadering WOENSDAG 30 juni

Start om 19:30u. Volg de vergadering via livestream

Op de agenda staat onder meer:

 • Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemd raadslid de heer J.M. van Neerbos; besluit tot toelating en aansluitend installatie.
 • Vragen(half)uurtje voor raadsleden
 • Medelingen uit gemeenschappelijke regelingen en commissies 

Hamerstukken

 • Derde wijziging verordening tijdelijke commissie voorbereiding inzet precariogelden 
 • Bestemmingsplan ‘Prunusstraat, Ochten’
 • Regionale (klimaat)adaptatiestrategie en samenwerkingsagenda Rivierenland
 • Actualisatie bodembeheerplan 2021 
 • Plan van aanpak transitieperiode omgevingsplan 
 • Regioplan Beschermd Wonen, regio’s Nijmegen en Rivierenland 

Bespreekstukken

 • Jaarstukken 2020
 • Regionale energiestrategie FruitDelta Rivierenland
 • Verklaring van geen bedenkingen voor Zonnepark Hemmen II 

Volg deze vergadering via livestream.

Klik hier voor de achterliggende stukken.