Omgevingsdialoog over invulling Poort van Ochten

Reacties op plan mogelijk tot 21 juli 2021

In 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders voor de gronden nabij de afslag Ochten (tussen de A15 en de Cuneraweg) de gebiedsvisie ‘De Poort van Ochten’ vastgesteld. Deze gebiedsvisie schetst de ontwikkelingsrichting die de gemeente voor deze locatie voor ogen heeft en er zijn enkele ruimtelijke en functionele randvoorwaarden vastgesteld. 

Mogelijkheid tot reacties op planinvulling

Inmiddels werken we voor deze locatie verder aan een bestemmingsplan. Voordat we dit plan in procedure brengen, bieden wij de mogelijkheid om op de (mogelijke) planinvulling te reageren. Wij merken daarbij op dat wij, op basis van enkele onderzoeken, hebben bepaald dat we binnen de locatie van de Poort van Ochten geen huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk maken.  

Meer informatie

Op www.nederbetuwe.nl/poortvanochten vindt u nadere informatie over de invulling van het plangebied.

Reacties mogelijk tot 21 juli 2021

Wij stellen het op prijs als u, na het lezen van de stukken, een reactie zou willen geven op het plan. Dit kan tot 21 juli 2021 via:
-    e-mail aan poortvanochten@nederbetuwe.nl of
-    brief aan College van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, Postbus 20, 4043 ZG Opheusden

Indien u nader over de planinvulling wenst te worden geïnformeerd, kunt u dat ook aangeven