Alcoholwet in werking per 1 juli 2021

Wat verandert er?

Op 1 juli 2021 treedt de ‘Alcoholwet’ in werking. Tot dan heet deze wet de Drank- en Horecawet, waarvan niet alleen de naam verandert. Ook treden er wijzigingen in voor verkopers van alcohol én voor particulieren.

De veranderingen komen voort uit de evaluatie van de Drank- en Horecawet en het Nationaal Preventieakkoord dat als doel heeft om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik tegen te gaan.

Wat merkt u van deze wijzigingen per 1 juli 2021?

  • De zogenoemde ‘wederverstrekking’ is strafbaar. Een volwassene die alcohol koopt voor een minderjarige kan een boete krijgen. Het onderstreept de NIX18-regel. De minderjarige zelf kon al een krijgen als hij of zij in de openbare ruimte in het bezit is van alcohol. En ook degene die de alcohol verkoopt aan een minderjarige.
  • Stunten met de prijs van alcohol is aan banden gelegd: maximaal 25% korting op alcohol is nog mogelijk. Acties als '1 plus 1 gratis' zijn landelijk verboden. 
  • Online verkoop van alcohol is zodanig geregeld dat er controle is op de verkoop binnen de toegestane leeftijdsgrens. 
  • De gemeenteraad kan meer bepalingen vastleggen in een verordening, bijvoorbeeld over het toestaan van een georganiseerde proeverij in slijterijen.

Vergunningen alcoholverkoop

Bestaande vergunningen op grond van de Drank- en Horecawet blijven geldig na 1 juli 2021 zolang er niets wijzigt in de ondernemingsvorm waaraan of inrichting waarvoor de vergunning is verleend. De (aanvraag)formulieren op de website van de gemeente zijn ook bruikbaar na 1 juli 2021 ook al krijgt de wet een andere naam. Horeca informatie - Neder-Betuwe (nederbetuwe.nl)

Sportkantines, instellingen, evenementen

De regels voor het tegengaan van oneerlijke concurrentie met commerciële horeca blijven gelden voor sportkantines en andere ondersteunende horeca die in beheer is bij een vereniging of stichting. Ook zijn de regels ongewijzigd voor wat betreft alcohol bij een evenement of op een voor publiek toegankelijke plaats.

Meer informatie

Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol
Voor andere specifieke vragen kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van gemeente Neder-Betuwe via info@nederbetuwe.nl.