Voornemen vaststellen plaatsen verzamelcontainers

voor incontinentiemateriaal en luiers

De voorzitter van het dagelijks bestuur van Avri is voornemens op grond van artikel 7A van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 plaatsen van verzamelcontainers in Neder-Betuwe vast te stellen. Deze voorgenomen plaatsen zijn in nauwe samenwerking met de gemeente Neder-Betuwe bepaald.De inwoners gebruiken deze verzamelcontainers voor het aanbieden van incontinentiemateriaal en luiers. Deze hoeven dan dus niet meer bij het restafval.

Dit besluit wordt voorbereid op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken hun zienswijzen naar voren brengen. De zienswijze is een officiële reactie op de plannen.

Inzage stukken

De stukken liggen vanaf 7 juli tot 19 augustus 2021 ter inzage:

Containerplan

Plan plaatsing containers

Richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen

Formulier zienswijzen

U kunt de stukken ook inzien in het gemeentehuis. Maak tevoren een afspraak via t. 14 0488. 

Geef uw mening

Als u het ermee eens bent dat deze containerplaatsen worden vastgesteld voor het inzamelen van incontinentiemateriaal en luiers. Dan hoeft u niets te doen. Bent u het niet eens met de plaatsen van de containers? Dan kunt u de gemeente Neder-Betuwe binnen 6 weken een reactie sturen:

  • Via brief naar gemeente Neder-Betuwe t.a.v. Fysieke Pijler, Postbus 20, 4043 ZG Opheusden
  • Via e-mail naar info@nederbetuwe.nl
  • Telefonische reactie bij het klantcontactcentrum het gemeentehuis Neder-Betuwe, telefoonnummer 14 0488.

Geef bij uw reactie aan dat het gaat om de 'Inspraak plaatsen containers incontinentiemateriaal en luiers’. Wij vragen u vriendelijk om bij uw reactie ook uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Met uw telefoonnummer kunnen wij contact met u opnemen als we vragen hebben over uw reactie.

Wilt u meer weten?

De informatie kan ook naar u worden toegestuurd. Neem hiervoor contact op met de gemeente via info@nederbetuwe.nl of bel naar het gemeentehuis, tel. 14 0488.

Veel gestelde vragen gescheiden inzamelen luiers en incontinentiemateriaal

•    Wanneer start Neder-Betuwe met gescheiden inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal?

Per 1 januari 2022. 

•    Waarom gaat Neder-Betuwe dit gescheiden inzamelen?

Door gescheiden inzamelen luiers en incontinentiemateriaal kan de afvalverwerker het materiaal recyclen. Het afval gaat niet meer naar de verbrandingsoven. Dit is duurzamer en beter voor het milieu. 

•    Waar komen de containers voor luierafval te staan?

De containers komen op centrale plekken te staan. De locaties zijn naar voren gekomen op basis van onderzoek. Op onze website staat een overzicht van de plaatsen. Ook kunt u een overzicht bekijken bij de balie op het gemeentehuis (maak tevoren een afspraak).

•    Waarom komen de containers voor luierafval niet bij andere containers te staan?

De containers voor luierafval worden bewust op afstand van restafvalcontainers geplaatst. Aan het weggooien van luiers zijn namelijk geen (of veel minder) kosten verbonden. Door de containers voor luierafval op een andere plaats te zetten, verwachten we vervuiling van de afvalstroom te voorkomen.

•    Kan ik reageren op de mogelijke locaties?

Ja, dat kan in de periode van 7 juli tot 19 augustus 2021. Iedere inwoner met een belang bij de beoogde locatie van de container kan een zogenaamde zienswijze indienen. Dit is een officiële reactie op de plannen en mogelijke plaatsen.

•    Welk afval mag in deze containers?

Babyluiers en gebruikte incontinentieluiers mogen in een doorzichtige speciale zak worden aangeboden. Alle andere materialen horen niet in deze containers: denk aan: (latex) handschoenen, doekjes, washandjes, zalfpotjes, tubes, stomazakken of maandverband. Deze mogen dus niet in de containers voor luiers en incontinentiemateriaal.

•    Wie mogen gebruikmaken van de containers?

De containers zijn voor luiers en incontinentiemateriaal van particulieren. Het is niet voor bedrijfsafval van bijvoorbeeld kinderdagverblijf of zorginstelling. U gebruikt hiervoor uw afvalpas. U hoeft verder niets te doen, uw afvalpas is al geschikt voor de nieuwe containers. Woont u in het buitengebied en heeft u geen afvalpas? Dan kunt u een afvalpas aanvragen bij Avri zodat u ook de container voor incontinentiemateriaal en luiers kunt gebruiken. De pas die u dan ontvangt is niet geschikt voor gebruik bij een ondergrondse restafvalcontainer.

•    Mag ik gewone vuilniszakken gebruiken?

Nee, er komen speciale afvalzakken voor luiers. De afvalverwerker (ARN) wil graag doorzichtige zakken zodat ze de inhoud kunnen controleren. U kunt deze zakken gratis ophalen bij de drogist, apotheek, supermarkt en bij de balie van het gemeentehuis. Eind 2021 zijn deze zakken beschikbaar.

•    Gaat dat afval niet stinken in de container?

Luiers ruiken inderdaad niet fris. Maar als mensen de zak goed dichtknopen, scheelt dat al veel. Daarnaast sluiten de containers goed waardoor ze niet vaak stankoverlast geven. Avri leegt de containers vaak genoeg om overlast te voorkomen.

•    Hoe recyclen ze de luiers en incontinentiemateriaal?

De luiers zijn kort samengevat te recyclen in een vat onder hoge temperatuur en hoge druk. Hierdoor worden de plastics van de oorspronkelijke luier en het organische materiaal van elkaar gescheiden. Van een vat vol met vieze luiers is biogas te maken door het te koken onder hoge druk en bij hoge temperatuur. Biogas kan uiteindelijk omgezet worden in warmte. Ook is de hoge temperatuur nodig om schadelijke medicijnresten en ziektekiemen te vernietigen. Het plastic uit de luiers wordt verwerkt tot korrels waar weer nieuwe plastic producten van worden gemaakt. Kijk eens op http://www.vanluiernaargrondstof.nl/