Vaststelling derde wijziging verordening tijdelijke commissie voorbereiding inzet precariogelden 2020

Vastgesteld op 30 juni 2021.

De gemeenteraad van Neder-Betuwe maakt bekend dat hij op 30 juni 2021 de ‘Derde wijziging verordening tijdelijke commissie voorbereiding inzet precariogelden 2020’ heeft vastgesteld.

Hiermee wordt het moment dat de ‘tijdelijke commissie voorbereiding inzet precariogelden’ wordt opgeheven uitgesteld van 15 juli 2021 tot 1 februari 2022.

U kunt het raadsbesluit op afspraak inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden. Een digitale versie kunt u opvragen via griffie@nederbetuwe.nl.