Tijdelijke afsluiting Parallelweg Opheusden/Kesteren

op maandag 19 juli vanaf 9.30 uur

Het Waterschap Rivierenland voert maandag 19 juli vanaf 09.30 uur maaiwerkzaamheden uit aan de watergang naast de Parallelweg. In verband met de veiligheid voor weggebruikers zal de weg per wegvak steeds ca. 2 uur afgesloten zijn voor alle verkeer. Ter ondersteuning van de afsluiting worden verkeersregelaars ingezet.

Het gaat om de volgende wegvakken:

  • Brug Parallelweg - Smachtkamp
  • Smachtkamp – Hamsestraat
  • Hamsestraat – Markstraat
  • Markstraat – Broekdijk

Aanwonenden van het betreffende wegvak kunnen hun woning wel bereiken. Zij moeten wel rekening houden met hinder en vertraging. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden rond 16.00 uur klaar zijn.