Raadsvergadering, donderdag 8 juli, 19:30 uur

Publiek kan de vergadering via livestream volgen.

Op de agenda staat onder meer:
-    Vragen(half)uurtje voor raadsleden
-    Medelingen uit gemeenschappelijke regelingen en commissies 

Hamerstukken:
-    Bestemmingsplan ‘Dodewaard, Kalkestraat 91
-    Meibrief 2021

Bespreekstukken:
-    Kadernota 2022-2025
-    Verklaring van geen bedenkingen voor Zonnepark Hemmen II 

Publiek kan de vergadering via livestream volgen. Zie de link en achterliggende stukken op: www.nederbetuwe.nl (Politieke agenda/klik op datum vergadering)