RES 1.0 FruitDelta Rivierenland vastgesteld

Kansrijke gebieden voor opwek duurzame energie in kaart gebracht

Nederland schakelt over naar duurzame energie. Rivierenland ook. De afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan een plan voor het opwekken van elektriciteit via zon op grote daken, zonnevelden en windturbines. Dit plan heet de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0).

Logo RES 2021

Over de RES

De Regionale Energie Strategie (RES) is één van de afspraken uit het Klimaatakkoord. In de RES beschrijven we de doelen van FruitDelta Rivierenland voor het opwekken van duurzame elektriciteit met windturbines en zonnevelden in 2030 en hoeveel CO2-vermindering daarmee wordt gerealiseerd. Een flinke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen is nodig om het tempo van de klimaatverandering af te remmen. Ook staat in de RES welke grote warmtebronnen er in de regio zijn, die we kunnen gebruiken voor de verwarming van onze woningen en bedrijven.

Wat kunnen inwoners zelf doen?

De overheid zet allerlei stappen op het gebied van het besparen en opwekken van energie. Inwoners kunnen ook zelf aan de slag. Dat begint al met eenvoudige acties in en rondom uw huis. Kijk voor meer informatie op de website van het Energieloket Neder-Betuwe: www.energieloketnederbetuwe.nl 

Bijeenkomsten en online enquête

Ruim 600 mensen hebben meegedacht tijdens bijeenkomsten, die in elke gemeente meermaals gehouden zijn. Ook is met een regionale enquête aan inwoners naar hun mening gevraagd. 2.350 inwoners uit Rivierenland vulden de enquête in. De inbreng van alle gemeenten en de resultaten van de bijeenkomsten en enquête zijn meegenomen bij de RES 1.0.

RES 1.0

Tussen april en 1 juli hebben de gemeenteraden van de acht gemeenten in Rivierenland, het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland en Provinciale Staten allemaal al een besluit genomen over de RES 1.0.  Op 1 juli is de RES 1.0 van FruitDelta Rivierenland, net als door de 29 andere regio’s in Nederland, ingediend bij het Nationaal Programma RES van het Rijk.

Meer informatie

Meer informatie en het RES 1.0 document kunt u lezen op: https://www.resrivierenland.nl/ of bekijk hier de infographic.