Nieuwe fietspaden Broekdijk Kesteren in stijl geopend

Een feestelijke middag op woensdag 14 juli aan de Broekdijk in Kesteren; samen met onder anderen aan- en omwonenden opende wethouder Stefan van Someren in stijl de nieuwe fietspaden aan weerszijden van deze weg.

Op de fiets natuurlijk. Scholieren, bewoners en andere weggebruikers kunnen veilig gebruik maken van de geheel vernieuwde Broekdijk. 

Fietspaden Broekdijk geopend
Met twee goede gidsen voorop fietst wethouder Stefan van Someren samen met oud-wethouder Herman Gerritsen en omwonenden over de vernieuwde Broekdijk. (Foto: 3JetFotografie Ochten)

Daarna was er de nabeschouwing over hoe het van plannen uiteindelijk tot dit mooie resultaat leidde dat aansluit bij de nieuwe ontwikkelingen en de uitbreiding van de bebouwde kom van Kesteren. Wethouder Stefan van Someren sprak ook zijn dank uit naar provincie Gelderland die een belangrijke financiële bijdrage heeft geleverd.

Veilige fietsroute

Aan weerszijden van de opnieuw geasfalteerde Broekdijk liggen nu vrij liggende fietspaden waar scholieren en aanwonenden, bewoners van Casterhoven en natuurlijk alle anderen veilig kunnen fietsen. Hiermee heeft gemeente Neder-Betuwe weer een veilige fietsroute weten te realiseren. De veiligheid van langzaam verkeer is een belangrijk speerpunt in het Neder-Betuwe Verkeer en Vervoer Plan. In de toekomst wordt het fietspad aangesloten op de Spoorstraat.

Bewoners dachten mee

Bewoners en omwonenden zijn vanaf het begin betrokken bij de plannen en dachten mee over de inrichting. Via de BouwApp zijn ze op steeds geïnformeerd over de uitvoering. Deze app blijft in gebruik om bewoners de komende periode op de hoogte te houden over de laatste puntjes zoals de plaatsing van de openbare verlichting. Zij krijgen via de app ook de gelegenheid om mee te denken over de boomsoorten die in het najaar langs de Broekdijk worden geplant. 

Volgens plan en planning

De werkzaamheden aan de Broekdijk verliepen volgens de plannen en dat was ook zo qua planning. Nadat eind 2020 eerst de kabels en leidingen waren verlegd is aannemer Van de Bijl en Heierman begin dit jaar aan het werk gegaan met de aanleg van weg en fietspaden.