Hoog water

Samen sterker! Dank brandweer Neder-Betuwe!
en
Waarschuwing! Ga niet zwemmen in de rivieren en spring niet van bruggen. Het is levensgevaarlijk!

Samen sterker! Dank brandweer Neder-Betuwe!

De afgelopen dagen dacht ik vaak aan het gedicht ‘Denkend aan Holland’ van Marsman. Het waren niet die mooie beginregels waarin de brede rivieren traag door ons oneindige laagland gaan. Dit keer was het de vrees voor die stem van het water die ook veel rampspoed kan brengen.

Wij denken aan iedereen die hiermee te maken heeft. En dank aan alle hulpverleners. Ook uit Neder-Betuwe want een aantal van onze brandweerkorpsen verleende bij toerbeurt hulp in het Limburgse land. Dank!

Jan Kottelenberg

Hoog water

Volg actuele situatie in ons rivierengebied via liveblog Waterschap Rivierenland

We hebben te maken met hoge waterstanden op de Rijn, Waal, Lek en de Maas, vooral in het oosten van het rivierengebied. Waterschap Rivierenland zorgt via een liveblog voor de laatste informatie over het hoogwater in het rivierengebied. Kijk op www.waterschaprivierenland.nl (Liveblog - Hoogwater 2021).

Heeft u dringende vragen of meldingen over het hoge water die u niet in de liveblog kunt teruglezen? Bel dan tussen 08.00 en 18.00 uur naar Waterschap Rivierenland, t. 0344-649999.

Waarschuwing! Ga niet zwemmen in de rivieren en spring niet van bruggen. Het is levensgevaarlijk!

Zwemmen in rivieren en kanalen en springen van bruggen is levensgevaarlijk