Digitaal of zaal?

Richtlijnen 1,5-metermaatregel leidend voor gemeentelijke bijeenkomsten

Gelukkig is er weer meer mogelijk doordat de maatregelen rondom corona zijn versoepeld. Maar het is belangrijk om voorzichtig te zijn en te blijven. Wat betekent het voor bijeenkomsten die gemeente Neder-Betuwe organiseert? Zijn ze in een vergaderruimte of gebeurt het online? Dit zijn onze richtlijnen.

1,5-metermaatregel

Zolang de 1,5-metermaatregel geldt, zijn wij gebonden aan de beperkingen die dat met zich meebrengt. Het betekent het volgende.

  • Verwachten we dat het aantal deelnemers aan een bijeenkomst zodanig is dat die 1,5 meter gewaarborgd wordt in de ruimte waar de bijeenkomst wordt gehouden, dan is een fysieke bijeenkomst mogelijk.
  • Bij veel aanmeldingen of bij veranderende omstandigheden behouden wij ons het recht voor om deze fysieke bijeenkomst te veranderen in een digitale bijeenkomst. Dit met het oog op de 1,5-metermaatregel die nog steeds geldt.
  • Is het aantal (te verwachten) personen meer, waardoor wij – gelet op de mogelijk gewenste zaalruimte – niet kunnen waarborgen dat de 1,5 meter in acht genomen wordt, dan houden wij die bijeenkomst digitaal.
  • Wij houden een bijeenkomst ook digitaal wanneer het tevoren niet zeker is hoeveel mensen er komen naar een bijeenkomst. Wel streven wij ernaar dat mensen zich in zo’n situatie tevoren aanmelden.
  • Wanneer deelnemers aan een vergadering de voorkeur uitspreken voor een digitale bijeenkomst, dan houden we die zoveel als mogelijk digitaal.

Meer informatie? Mail ons via info@nederbetuwe.nl of bel naar het gemeentehuis, tel. 14 0488.