Voorlopig aantal inwoners per 1 januari 2021

per 1 januari 2021

Het voorlopige aantal inwoners is 24.648. In de loop van het jaar wordt dit aantal definitief vastgesteld.

Ter vergelijking: op 1 januari 2020 was het aantal inwoners 24.339.