Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening 2021 gemeente Neder Betuwe

door de raad van de gemeente Neder-Betuwe op 10 december 2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad van de gemeente Neder-Betuwe op 10 december 2020 op basis van het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 van de gemeente Neder-Betuwe heeft vastgesteld.

Gevolgen

De Algemene Plaatselijke Verordening 2018 is ingetrokken.

In werking

Deze verordening treedt in werking één dag na de datum van deze bekendmaking.