Vastgestelde subsidieplafonds

voor 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de vergadering van 22 december 2020 de volgende subsidieplafonds voor het sociaal domein voor het subsidiejaar 2021 zijn vastgesteld.

Subsidies Sociaal Domein 3 decentralisaties ~ subsidieplafond

 • Ondersteuning mantelzorgers ~ € 256.395
 • Bevordering ouderenwerk ~ € 93.010
 • Jeugd- en jongerenwerk ~ € 93.046
 • Verslavingszorg ~ € 36.289
 • Bevorderen overige gezondheidszorg ~ € 28.784

Overige subsidies Sociaal Domein ~ subsidieplafond

 • Jeugd en overlast ~ € 48.580
 • Bevordering sportdeelname ~ € 7.773
 • Sportcomplexen ~ € 148.961
 • Bevordering actieve kunstzinnige vorming ~ € 27.700
 • Welzijn en Sociaal Cultureel Werk ~ € 19.142
 • Bevordering instandhouding bibliotheek ~ € 432.950
 • Peuteropvang/VVE ~ € 646.397