Uitslag enquête over (het beheer en de inrichting van) de openbare ruimte in Neder-Betuwe

Wat vindt u belangrijk voor de openbare ruimte in Neder-Betuwe?

Is dat de bereikbaarheid, bruikbaarheid of juist de uitstraling? Moeten we meer aandacht hebben voor de biodiversiteit of juist voor de mobiliteit? Of beide? Of hecht u meer waarde aan een veilige openbare ruimte? U hebt het ons laten weten via de vragenlijst inrichting en beheer openbare ruimte. De vragenlijst stond open tot en met 31 december 2020. Inmiddels zijn de resultaten bekend. U kunt deze hier downloaden (PDF, 905 kb).

De gemeente stelt een IBOR-plan op. Dat is een integraal plan voor het beheer van de openbare ruimte. Dit plan vervangt de verschillende plannen voor groen, wegen & parkeren, openbare verlichting, klimaatadaptatie en spelen.  Voordeel van een IBOR plan is dat het overzicht vergroot in alle inrichtings- en beheermaatregelen. Daarnaast stelt het IBOR plan een duidelijke visie waaruit we werken aan de openbare ruimte en keuzes maken.  We werken er naar toe om het IBOR plan eind 2021 gereed te hebben.