Gemeente Neder-Betuwe werkt mee aan het AGORA-onderzoek

In dit onderzoek gaat men op zoek naar de oorzaken van aangeboren aandoeningen en kanker bij kinderen. Het Radboudumc (Radboud Universitair Medisch Centrum) in Nijmegen voert het AGORA-onderzoek uit. AGORA staat voor Aetiologisch (oorzakelijk) onderzoek naar Genetische en Omgevings Risicofactoren voor Aandoeningen voor kinderen.

Hiervoor is informatie nodig van een grote groep ouders en kinderen met en zonder gezondheidsproblemen. De groep met gezondheidsproblemen wordt verzameld door het Radboudumc. Voor de andere groep (de controlegroep) heeft het Radboudumc 30 gemeenten, waaronder ook de gemeente Neder-Betuwe, gevraagd een willekeurige selectie te maken van kinderen en jongeren tussen de 0 en 10 jaar oud.

Het onderzoek dient een zwaarwegend maatschappelijk belang. De gemeente Neder-Betuwe vindt dit onderzoek belangrijk en heeft daarom haar medewerking toegezegd. Aan het Radboudumc zijn naw-gegevens (naam, adres, woonplaats) verstrekt van kinderen en jongeren in de selectiegroep. De gemeente mag dit soort gegevens verstrekken uitsluitend indien het een zwaarwegend maatschappelijk belang betreft. Aan die voorwaarde is voldaan.

Het kan dus zijn dat u binnenkort een brief op de deurmat vindt met daarin de vraag of u mee wilt werken aan dit onderzoek. Uiteraard is dit volledig uw eigen keuze. Meer informatie vindt u op de website www.agoraproject.nl.

Hebt u naar aanleiding hiervan vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw S. van Eldijk, medewerker Gemeentewinkel, via het algemene nummer 14 0488. Mailen kan ook naar info@nederbetuwe.nl.