Beeldvormende avond op donderdag 28 januari, 19.30 uur

Deze vergadering is in twee sessies.

Deel 1 – Publiek kan deze sessie rechtstreeks volgen via www.nederbetuwe.nl (Politieke agenda/28 januari Beeld)

Op de agenda staat:

  • Raadsspreekuur - Inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kunnen hun visie geven over onderwerpen die verder niet op deze agenda staan. Gasten die van het raadsspreekuur gebruik willen maken, kunnen zich uiterlijk 27 januari 2021 (12.00 uur) melden bij de griffie via griffie@nederbetuwe.nl
  • Planvorming multifunctionele accommodatie (MFA) Dodewaard
  • Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs

Deel 2 - Publiek kan deze sessie na afloop terugkijken via https://nederbetuwe.notubiz.nl (vanaf 1 februari). Als u de sessie rechtstreeks wilt volgen via Microsoft Teams kunt u zich tot 28 januari (12.00 uur) aanmelden via griffie@nederbetuwe.nl.

Op de agenda staat:

  • Klimaatnota Neder-Betuwe 2021-2025
  • Toepassen coördinatieregeling Windpark Midden-Betuwe
  • Vooruitblik naar besluitvorming over lokale omroep