Willem Keuken geïnstalleerd als raadslid (SGP)

tijdens raadsvergadering 11 februari 2021

20210211 Willem Keuken (SGP) legt eed af

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 11 februari 2021 werd de heer W.F. Keuken geïnstalleerd als raadslid voor de Staatkundig Gereformeerde Partij. 

In handen van voorzitter Kottelenberg legde de heer Keuken de eed af nadat de raad tot toelating had besloten. Hij neemt de plaats in van de heer G.R. Van Leeuwen die in de raadsvergadering van december 2020 afscheid nam.

Het raadswerk is niet nieuw voor Willem Keuken (39). Eerder had hij zitting in de Neder-Betuwse gemeenteraad voor dezelfde partij, van maart 2014 tot juli 2019.

De raadsvergadering werd digitaal gehouden. In het gemeentehuis waren alleen de voorzitter, de griffiers en de heer Keuken aanwezig. 

20210211 Bloemen voor WKeuken na installatie als raadslid SGP
Willem Keuken heeft zojuist in handen van voorzitter Kottelenberg de eed afgelegd en ontvangt felicitaties en bloemen bij zijn installatie als raadslid van Neder-Betuwe. 
De raadsleden volgen de installatie via livestream.