Wil jij meewerken aan een duurzaam Neder-Betuwe? Doe mee met de energiecoöperatie Neder-Betuwe (in oprichting)!

Heb je belangstelling om te investeren in onze toekomst in Neder-Betuwe en wil je daarin met elkaar stappen zetten? Stuur dan een berichtje naar info@ecoburen.nl! eCoBuren helpt graag bij het opzetten van een energiecoöperatie in de gemeente Neder-Betuwe.

Waarom een energiecoöperatie oprichten in Neder-Betuwe?

Het is van groot belang dat we met elkaar samenwerken aan de duurzame opwek van de energie die we nodig hebben. Jullie kennen allemaal de windmolens wel die al jarenlang op het grensgebied tussen Buren en Neder-Betuwe duurzame energie opwekken. Ter illustratie zie de video van eCoBuren op het YouTube-kanaal van de gemeente Neder-Betuwe. In de media hoor je bijna elke dag dat dit nog maar het begin is van de gewenste energietransitie.

Duurzaam Neder-Betuwe

Boven alles moeten we ook, individueel of gezamenlijk, met elkaar maatregelen nemen om het energieverbruik te verminderen. Isoleren, elektrisch koken, andere manieren om je huis te verwarmen, elektrisch rijden… en wat we vervolgens nodig hebben: duurzaam opwekken! Nog meer windmolens? Zonnevelden? Warmtepompen?

Het duizelt al gauw. Wanneer moeten we nu wat en vooral: hoe gaan we het betalen en wat gaat het betekenen voor onze leefomgeving? Er gaat in ieder geval veel veranderen. Dit is een uitdaging voor de overheid, voor onze gemeenten en eigenlijk voor ons allemaal.

Laat je stem horen!

We hebben een eigen stem in de duurzame opwek van de energie. Een manier om je stem te laten horen is je te organiseren via een lokale energiecoöperatie. De gemeenten geven de kaders aan waarbinnen we met elkaar de gewenste oplossingen kunnen realiseren maar doen dit niet zonder draagvlak te zoeken bij inwoners en ondernemers binnen de gemeente.

eCoBuren is een jonge coöperatie van inwoners en ondernemers met als werkgebied de gemeente Buren. Inmiddels hebben wij verschillende projecten gerealiseerd zoals Zonnedak Hennisdijk in Buren en zijn wij gesprekspartner van de gemeente als het gaat om het realiseren van de energietransitie. Een gesprekspartner met een eigen geluid, namelijk dat van inwoners en ondernemers.

Een eigen energiecoöperatie voor de gemeente Neder-Betuwe

Ook de gemeente Neder-Betuwe wil graag praten met haar eigen inwoners en ondernemers en samen met hen de plannen afstemmen die onder meer te lezen zijn in de Klimaatnota die op 11 februari is vastgesteld door de gemeenteraad.

Een ‘eigen’ energiecoöperatie helpt hierbij. eCoBuren juicht dit toe want wij werken graag samen met de energiecoöperaties in de regio. De energietransitie houdt immers niet op aan de gemeentegrenzen.

Het ‘runnen’ van een energiecoöperatie vraagt veel passie, eigen uren en werken aan professionalisering. Uitwisselen van kennis en ervaring tussen energiecoöperaties helpt hierbij. Regionaal en provinciaal wordt de samenwerking gezocht en gevonden. De verschillende overheden stellen hiervoor ook middelen ter beschikking.

Aanmelding

Heb je belangstelling om te investeren in onze toekomst en wil je daarin met elkaar stappen zetten? Stuur dan een berichtje naar info@ecoburen.nl. Wij helpen als eCoBuren graag bij het opzetten van een energiecoöperatie voor de gemeente Neder-Betuwe. Ook voor je vragen kun je bij ons terecht.

Vragen aan gemeente Neder-Betuwe?

Heb je specifieke vragen aan de gemeente Neder-Betuwe? Mail die dan naar fysiek@nederbetuwe.nl.

We zien uit naar je aanmelding.