Volgende fase in plannen voor multifunctionele accommodatie Dodewaard

De volgende stap is gezet voor een multifunctionele accommodatie in het dorp Dodewaard. De gemeenteraad Neder-Betuwe gaf op 11 februari groen licht voor de volgende fase: uitwerken van het definitieve ontwerp.

Een mooie opsteker voor de werkgroep, met daarin inwoners uit Dodewaard en vertegenwoordigers van de gemeente, die werkt aan plannen voor een centrale plek op locatie De Eng in het dorp en die voor alle inwoners synoniem moet staat voor ontmoeting, sociaal-culturele activiteiten, bibliotheek en sporten & bewegen. Werkgroep MFA Dodewaard gaat nu werken aan het definitieve ontwerp.

Nagenoeg alle deelnemende verenigingen tekenden een intentieovereenkomst net als Bibliotheek Rivierenland, Dagbesteding Zorgcentrum De Betuwe, Voetbalvereniging Dodewaard en Alpha fysiotherapie. Het is de bedoeling dat ‘Stichting MFA Dodewaard in oprichting’ ook het dagelijks beheer, de planning en inroostering voor sporthal ‘De Eng’ gaat uitvoeren. Het bevordert een goede afstemming van beschikbare ruimten en versterkt weer een betere bezetting van de sporthal.

Twee scholen onder één dak nabij accommodatie

Ook de beide Dodewaardse scholen De Bellefleur en De Hien hebben hun voorkeur uitgesproken voor één schoolgebouw op locatie De Eng. De gemeenteraad ondersteunt dit plan. Werkgroep MFA en wethouder Herma van Dijkhuizen zijn blij dat beide voorstellen door de gemeenteraad zijn goedgekeurd. Wel geven zij aan “dat het besluit van huisvesting van de scholen bij de MFA niet mag leiden tot grote vertraging van de plannen en het proces voor deze dorpsaccommodatie.”

De periode tot de zomer staat in het teken om beide processen – samenwerking en het delen van elkaars faciliteiten - tegelijkertijd te laten plaatsvinden. Dat versterkt over en weer. Dit proces gaat door, ook als blijkt dat de bouw van de scholen later plaatsvindt. Alles is gericht op een samenwerking op korte dan wel langere termijn. In het derde kwartaal 2021 verwacht de Werkgroep MFA de planfase van de multifunctionele accommodatie af te ronden en aan het college van burgemeester en wethouders het definitieve plan aan te bieden.