Uitslag enquête over het beheer van de openbare ruimte

Wat vinden onze inwoners belangrijk bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte in Neder-Betuwe? Om dit te achterhalen heeft de gemeente in december hierover een vragenlijst uitgezet. De antwoorden van 148 inwoners nemen we mee bij het maken van de nota ‘Integraal beheer openbare ruimte‘.

Veiligheid, bereikbaarheid en mobiliteit en ook biodiversiteit staan bovenaan in de lijst van thema’s om rekening mee te houden bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Daarnaast geven bewoners aan dat ze ook klimaatadaptie een erg belangrijk onderwerp vinden. Een mooie uitdaging voor de gemeente om een goede balans te vinden tussen voldoende groen en voldoende ruimte voor verkeer en mobiliteit. Groene parkeerplekken kunnen hier uitkomst bij bieden. De uitslag van de enquête is te vinden op de website van de gemeente. U kunt kijken bij Bouwen en Wonen, Projecten en vervolgens Integraal Beheer Openbare Ruimte.

Een mand voor een mening

Onder de invullers van de enquête zijn drie manden met streekproducten van de Verschzaak in Ochten verloot. Wethoude Van Someren heeft de manden afgelopen maandag persoonlijk overhandigd. Bewoners waren blij verrast en enthousiast. Later dit jaar vragen we onze inwoners om nog een keer mee te denken met het nieuwe integraal beleidsplan voor de openbare ruimte.

Stefan overhandigt mand 1

Stefan overhandigt mand 2

Stefan overhandigt mand 3