Raadsvergadering, donderdag 11 februari, 19.30 uur

Publiek kan deze vergadering via livestream volgen

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

Het Debat

 • Planvorming multifunctionele accommodatie Dodewaard
 • Uitvoeringsplan Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
 • Klimaatnota 2021-2025
 • Toepassen coördinatieregeling windpark Midden-Betuwe
 • Verwijderen ernstig verwaarloosde gedenktekens van graven met beëindigd grafrecht
 • Kaderbrief Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

Het Besluit

 • Onderzoek geloofsbrieven en besluit tot toelating de heer W.F. Keuken als raadslid
 • Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

Hamerstukken

 • Aanwijzing tweede waarnemend voorzitter gemeenteraad
 • Regionaal onderzoek overdracht stortplaats Avri
 • Normen- en toetsingskaders 2020 en 2021
 • Suppletie-uitkering conventionele explosieven 2020
 • Bestemmingsplan Dijkversterking Wolferen-Sprok
 • Bestemmingsplan Geluidszone Bonegraaf

Bespreekstukken

 • Planvorming multifunctionele accommodatie Dodewaard
 • Uitvoeringsplan Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
 • Klimaatnota 2021-2025
 • Toepassen coördinatieregeling windpark Midden-Betuwe
 • Verwijderen ernstig verwaarloosde gedenktekens van graven met beëindigd grafrecht 
 • Kaderbrief Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

Kijk voor de achterliggende stukken en de knop ‘Live’ op www.nederbetuwe.nl bij Politieke Agenda/11 februari /RAAD.