Luidklok Ochten keert huiswaarts

Met op donderdag een hernieuwde kennismaking...

Luidklok Ochten

De luidklok van de kerktoren Ochten klinkt weer als een klok. Koninklijke Eijsbouts uit Asten stuurde ons alvast beeld en geluid vooruit na de restauratie. Op dinsdag 23 februari keert de klok terug naar Ochten voor terugplaatsing in de toren. Koninklijke Eijsbouts heeft de woensdag nog nodig voor het naar boven brengen van de luidklok in de toren van Ochten.

Het is de bedoeling dat op donderdag de klok een kwartier lang van zich zal laten horen als hernieuwde kennismaking.