Bijzondere bomen verdienen bijzondere aandacht

De gemeente Neder-Betuwe is een inventarisatie gestart van bijzondere bomen. Unieke, monumentale, ecologische hoogwaardige, zeldzame en herdenkings-bomen.

Ze verdienen allemaal een plaats op de bijzondere bomenlijst. De bomen op deze lijst krijgen een beschermde status. Meer dan terecht, vinden Ronald van der Velden, adviseur openbaar groen Neder-Betuwe en Josien Durieux van Bomenwacht Nederland. Bijzondere bomen verdienen onze bijzondere aandacht.

Bijzondere boom

Bijzondere bomen, waar denk je dan aan? Ronald en Josien hebben hun antwoord direct klaar. Voor Ronald is dat een oeroude, vierarmige zomereik die op een plek op de Veluwe staat die je alleen te voet kunt bereiken. Josien noemt aan de sassafras, 100 jaar geleden geplant in de buurt van haar ouderlijk huis. “Zo’n bijzondere, historische en beeldbepalende boom dat zelfs het Twentekanaal dat erlangs loopt, op die plek niet is verbreed.

Beide zijn het volmondig eens dat bomen heel belangrijk en waardevol zijn. Bomen hebben een positief effect op onze gezondheid en ons welbevinden en ze zijn de dragers van biodiversiteit. “We hebben ze ook heel hard nodig bij de huidige klimaatverandering om te zorgen voor koelte in de zomer en wateropvang bij stortbuiten” voegt Ronald toe. “De gemeente geeft, samen met Tree Center Opheusden, ruim aandacht aan alle straat- en laanbomen in de openbare ruimte, de aanplant en soortendiversiteit ervan. Bijzondere bomen hebben daarbij een streepje voor.”

Inventarisatie

De gemeente heeft zelf ruim 200 bomen die op de bijzondere bomenlijst komen te staan. Ronald van der Velden hoopt van harte dat de lijst wordt aangevuld met bijzondere bomen van particulieren. “Particuliere eigenaren van een boom beslissen uiteraard zelf of deze wel of niet weg mag. We hopen wel dat ze inzien dat een boom die beeldbepalend, ecologisch waardevol of uniek is, het waard is te koesteren en te behouden.” Eigenaren van een bijzondere boom ontvangen een boomcheck met de status van de boom en onderhoudsadvies. De bomen op de bijzondere boomlijst krijgen extra bescherming door het invoeren van de omgekeerde kapvergunning. Dit houdt in dat ze alleen gekapt kunnen worden als daarvoor vergunning is verleend.

De aanmeldingen voor bijzondere bomen gaan voor de eerste selectie langs Bomenwacht Nederland. Josien heeft al een aantal formulieren met foto’s ontvangen van bijzondere, Neder-Betuwse bomen. “We hebben ook een nominatie binnen van die hele dikke, 200-jarige zwarte beuk in IJzendoorn die het ijzeren hek dat er omheen staat als het ware op eet. Een heel markante boom.” Ronald en Josien hopen op veel aanmeldingen. “Zo brengen we in kaart wat de groene parels van de gemeente zijn. Het wordt vast een lijst om trots op te zijn. Een prachtig groen uithangbord van Neder-Betuwe!

Bijzondere boom IJzendoorn

Bijzondere boom voordragen

Weet u of heeft u een bijzondere boom die vermelding verdient op de lijst bijzondere bomen? Nomineer de boom en draag hem voor als ‘bijzondere boom’ via het formulier op de projectenpagina van de gemeentesite. Dat mag zowel een eigen boom zijn als een boom in de openbare ruimte. 19 februari is de deadline voor de aanmelding.

Meer weten over het project ‘Bijzondere bomen Neder-Betuwe’ of over een bijzondere boom? Kijk op de projectenpagina ‘Bijzondere bomen’ of stuur een mail naar Ronald van der Velden via rvelden@nederbetuwe.nl.