Beeldvormende avond op 18 februari

Publiek kan deze vergadering via livestream volgen.

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

  • 19.30 uur: Regionaal economisch ambitiedocument

Korte presentatie door Regio Rivierenland waarna de uitgangspunten ter bespreking voorliggen.

  • 20.30 uur: Heroverwegingsoperatie

Stand van zaken: welke stappen zijn gezet en wat zijn de vervolgstappen.
Financiële positie gemeente Neder-Betuwe in het licht van de heroverwegingsoperatie.
Categorieën groslijst die door ambtelijke werkgroepen zijn ingebracht voor heroverwegingsmogelijkheden.

Meer informatie binnenkort beschikbaar op www.nederbetuwe.nl (Politieke agenda/klik op 18 febr en vergadering)