Avri haalt dinsdag 9 februari geen afval op. Vanaf woensdag 10 februari weer afvalinzameling en milieustraten open 

Deze week en week 15 t/m 20 februari geen gft-inzameling 

Avri doet er alles aan om de dienstverlening aan de inwoners zo snel als mogelijk weer normaal te laten verlopen. Helaas is het door de weersomstandigheden nog niet mogelijk om op dinsdag 9 februari afval in te zamelen. Vanaf woensdag 10 februari start Avri de normale inzameling met enkele aanpassingen weer op en onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Zo wordt het gft-afval deze en volgende week nog niet ingezameld. Al het overige afval wordt wel weer bij huishoudens opgehaald. Bij bedrijven wordt voorlopig alleen restafval opgehaald. We komen alleen afval inzamelen in die straten die veilig te berijden zijn. Dijkroutes worden daarom nog niet gereden. Ook worden vanaf woensdag 10 februari de wijkcontainers weer geleegd en gaan de milieustraten weer open. Naast de afvalinzameling, werken vrijwel alle medewerkers van Avri Openbare ruimte mee in de gladheidbestrijding in Neder-Betuwe, Buren en Tiel. In de rest van de Avri-regio verzorgen de gemeenten zelf de gladheidbestrijding. 

Geen gft-inzameling 15 t/m 20 februari

Er is in de winter minder aanbod van gft-afval. Bovendien zit het gft afval door de strenge vorst vaak vastgevroren in de container waardoor die niet goed te legen is. Om te zorgen dat we de inzameling van het andere afval waar altijd veel aanbod van is, zoals pdb, wel door kunnen laten gaan, zamelen we deze week en de week van 15 t/m 20 februari geen gft in. Ook de gemiste gft-routes van maandag 8 en dinsdag 9 februari worden niet ingehaald.
Doordat we deze en volgende week geen gft inzamelen, kunnen we overdag papier gaan inzamelen bij inwoners. Dit gebeurt voorlopig niet meer ’s avonds. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het belangrijk dat dit overdag gebeurt zodat onze chauffeurs een goede inschatting kunnen maken of een straat veilig genoeg is om in te rijden.

Inhalen van gemiste routes pdb-, papier- en restafval inwoners

Omdat we begrijpen dat het uitermate vervelend is voor inwoners om hun afval niet kwijt te kunnen, doen we onze uiterste best om in de loop van volgende week te starten met het inhalen van gemiste routes voor pdb-, papier- en restafval. We vragen inwoners tot die tijd hun afval thuis te bewaren. Door omstandigheden kan het helaas toch gebeuren dat we niet terug kunnen komen: wij legen de container dan tijdens de eerstvolgende ophaaldag volgens de afvalkalender.

Milieustraten

Om ook onze dienstverlening weer aan inwoners te kunnen gaan bieden op de milieustraten, werken we dinsdag 9 februari nog hard aan het begaanbaar maken van het terrein. Vanaf woensdag 10 februari gaan de milieustraten weer open. 

Bedrijfsafval: alleen inzameling van restafval

Vanaf woensdag 10 februari halen we weer restafval op bij bedrijven, ander afval nog niet. Vanuit veiligheidsoverwegingen doen we de inzameling alleen bij die bedrijven die goed bereikbaar zijn met de inzamelwagen. 

Gladheidbestrijding

We werken momenteel met veel extra medewerkers 24 uur per dag om de hoofdroutes in Buren, Neder-Betuwe en Tiel begaanbaar te houden. Wij bestrijden de gladheid op straten, wegen en paden volgens het door de gemeente vastgestelde strooiplan. Vanwege de hevige sneeuwval kunnen we momenteel alleen de primaire routes bedienen. In de woonwijken strooien wij niet. Op onze strooiroutekaart (http://bit.ly/AvriStrooit) kunt u zien waar we wel en niet komen. 

Blijf op de hoogte van de actuele informatie over de afvalinzameling

We informeren u continu via de Avri-app, avri.nl en via onze social-mediakanalen over de actuele situatie rond de inzameling. Hou dit goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Zorg dus dat u onze app installeert en dat “Berichten” staat ingeschakeld in de instellingen. Dan bent u altijd op de hoogte!