Vergaderingen

Woensdag 21 april, 20:00 uur - Donderdag 22 april, 19:30 uur - Donderdag 29 april, 19:30 uur

Het Gesprek - Opiniërende vergadering: woensdag 21 april, 20:00 uur

  • Vervolg op discussie 31 maart over het Omgevingsplan.

Deze vergadering wordt opgenomen en is na afloop online te beluisteren.

Het Debat en Het Besluit – Raadsvergadering: donderdag 22 april, 19:30 uur

Op de agenda staat onder meer:

Het Debat

  • Rekenkameronderzoek ‘Structureel in control?’

De raad bespreekt het onderzoeksrapport en de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie die een onderzoek instelde naar de sturing op gemeentelijke uitgaven door de gemeente.

Het Besluit

  • Vragenhalfuurtje voor raadleden
  • Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
  • Herbenoeming per 1 juli 2021 van de I.L.J.C. Konings als lid van de rekenkamercommissie voor een periode van drie jaar
  • Rekenkameronderzoek ‘Structureel in control?’ Besluitvorming over het eerder deze avond het Het Debat behandelde onderzoek.

College-informatieavond: donderdag 29 april, 19:30 uur

Publiek kan de raadsvergadering en college-informatieavond via livestream volgen. Zie de link en achterliggende stukken op: www.nederbetuwe.nl (Politieke agenda/klik op datum vergadering)