Schade en vandalisme eerste kwartaal 2021

In het eerste kwartaal van 2021 is op verschillende plekken in de openbare ruimte schade en vandalisme gepleegd. Wij vinden het belangrijk dat u weet dat dit onderwerp constant onze aandacht heeft. Daarom geven wij u in dit artikel een totaaloverzicht.

Het afgelopen kwartaal is schade gepleegd voor een bedrag van €4.401,25!

Schadebarometer

Om welke schade gaat het?

Om u een beeld te geven waar het dan precies om gaat, noemen wij hieronder op wat er de afgelopen maanden is gebeurd:

  • Er is aanrijdingsschade gepleegd aan vier lichtmasten;
  • Er is vuurwerkschade gepleegd aan de brievenbus van Het Palet;
  • Er zijn stoeptegels afgebroken en in de tuin gegooid bij Het Palet;
  • Het schoollogo van de Houtkoperschool is vernield;
  • Er zijn ruiten vernield bij De Snellenburg en aan Tollenhof 1 in Kesteren;
  • Het dak van Het Kompas is beschadigd en daar is ook lood gestolen.

Dit kost ons, en dus ook u, geld. Om deze kosten te voorkomen hebben wij uw hulp nodig. Wij willen graag de daders vinden die de schade veroorzaken zodat wij de kosten op hen kunnen verhalen. De gemeente doet bij schade, vandalisme en diefstal altijd aangifte bij de politie.

Helpt u ons?

Wilt u anoniem melden? Dan kan dat bij de politie, via 0800-7000. Hebt u vragen of wilt u iets doorgeven? Dan kunt u terecht bij de gemeente via info@nederbetuwe.nl.