Leerlingen basisscholen zamelen ruim 6.000 elektrische apparaten in tijdens E-waste Race Rivierenland

Afgelopen vier weken hebben leerlingen van tien basisscholen uit Rivierenland een grote hoeveelheid elektronisch afval (e-waste) ingezameld tijdens de E-waste Race. In totaal zamelden de leerlingen maar liefst 6.267 oude elektronische apparaten in.

Dankzij de leerlingen belanden al deze apparaten niet in de verbrandingsoven maar worden ze hergebruikt of gerecycled. De E-waste Race is een samenwerking tussen Avri en WEEE Nederland (organisatie die de inzameling en recycling van e-waste organiseert). 

In de bres voor een duurzame wereld

Op dit moment wordt in Nederland de helft van het elektronisch afval niet gerecycled, vaak omdat het bij het restafval belandt of bij mensen thuis blijft liggen op zolder of in een la. De E-waste Race moedigt kinderen, hun familie en buurtbewoners aan bewuster om te gaan met hun elektronica. De race ging zoals altijd van start met een leerzame interactieve gastles waarin kinderen onder andere leren over grondstofschaarste, consuminderen en de circulaire economie. 
Na de gastles ging de race van start en werd door de leerlingen vier weken lang elektronisch afval ingezameld. In verband met het gevaar op coronabesmettingen, verzamelden de kinderen alleen in hun eigen ‘bubbel’ in. Dit betekent dat de leerlingen de apparaten ‘coronaproof’ aan-/meenamen van huis, familie of mensen die ze kennen. 

Daarnaast hebben verschillende scholen inleverpunten op hun school gemaakt waar buurtbewoners apparaten konden inleveren. Avri heeft alle ingezamelde apparaten bij de scholen opgehaald en zorgt ervoor dat ze allemaal worden hergebruikt of gerecycled. Op deze manier draagt de race bij aan een duurzame kringloop van de kostbare grondstoffen die in oude elektronica zitten.
Los van de E-waste Race kunnen inwoners oude elektrische apparaten altijd gratis inleveren op de milieustraat. Vanuit Avri gaat het dan naar bedrijven die de grondstoffen opnieuw gebruiken.

Naar een duurzame toekomst

Duurzaamheid en circulariteit zijn belangrijke doelstellingen bij alle activiteiten van Avri. Dit doen we voor huidige generaties maar zeker ook voor toekomstige generaties. Want ook onze kleinkinderen verdienen een leefbare woonomgeving. We zien afval als grondstof in een circulaire samenleving, waarin het primair draait om het hergebruik daarvan. 

Scholen voor een duurzame wereld

Deze scholen deden mee, en zoveel elektrisch apparaten zamelden zij in:  
Den Aldenhaag, Zoelen: 158; Het Kompas, Kesteren: 2561; De Regenboog, Nieuwaal: 600; De Klepper, Zoelmond: 672; Oranje Nassauschool, Culemborg: 59; De Bogerd, Rossum: 1106; Ds Derksenschool, Ravenswaaij: 619; Prinses Margrietschool, Tiel: 296; Prins Mauritsschool, Tiel: 103 en De Mariaschool, Boven Leeuwen: 93. 

Namens Avri en WEEE Nederland: Bedankt! De leerlingen hebben een kwartetspel als dank gekregen, de scholen ontvangen een certificaat.

Voor vragen over dit persbericht en meer informatie over de E-waste Race kunt u contact opnemen met Karin Ranschaert, communicatieadviseur. 
Tel: (0345) 58 53 82 | E-mail: ranschaert@avri.nl