Adri Tijssen-de Heer Koninklijk onderscheiden

Voor onder meer kerkenwerk en Tafeltje Dekje

Een bijzonder bericht op maandagochtend 26 april 2021 voor mevrouw A.F. Tijssen-de Heer uit Opheusden. Zij is bij Koninklijk Besluit van 14 oktober 2020 benoemd tot 'Lid in de Orde van Oranje Nassau'.

Burgemeester Jan Kottelenberg bracht in de raadzaal van het gemeentehuis aan haar dit Koninklijke bericht over waarna de versierselen aan haar werden overhandigd.

Adri Tijssen-de Heer (73) is onderscheiden voor decennialange vrijwillige inzet op het gebied van onder meer kerkenwerk en organisatie Tafeltje-Dekje. 

  • Sinds 1982 is zij verantwoordelijk voor de algehele organisatie van het ‘Verjaardagsfonds Stichting Eltheto’. Dit fonds is een belangrijke bron van inkomsten voor een groot deel van het onderhoud van het verenigingsgebouw van de Hersteld Hervormde gemeente Opheusden. 
  • Zij is decennialang een actief gemeentelid binnen de kerk; altijd bereid voor het verlenen van hand- en spandiensten van uiteenlopende aard.
  • Sinds 2006 is zij coördinator van Tafeltje Dekje Opheusden dat uitgaat van Stichting Welzijnsactiviteiten Neder-Betuwe (SWAN).
  • Sinds 2004 heeft zij zitting in het bestuur van de Christen Vrouwenkring Kesteren, als eerste c.q. tweede penningmeester.
  • Ruim 12 jaar - van 1977 tot 1990 – was zij leidinggevende en penningmeester van zondagsschool Samuël in Opheusden.

Burgemeester Kottelenberg overhandigt bloemen aan mevrouw Tijssen
Burgemeester Kottelenberg overhandigt bloemen aan mevrouw Adri Tijssen-de Heer na de uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding

Mevrouw Adri Tijssen-de Heer met de onderscheiding en bloemen op het bordes van het gemeentehuis
Mevrouw Adri Tijssen-de Heer met de onderscheiding en bloemen op het bordes van het gemeentehuis

De Koninklijke Onderscheiding