Hoe woont u over 10 jaar in Neder-Betuwe?

Denk met ons mee voor het nieuwe programma Wonen

Op 21 en 22 april organiseert de gemeente twee online thematafels over wonen in Neder-Betuwe. Tijdens de online thematafel op 21 april bespreken we de lokale woningmarkt vanuit het perspectief van jongeren en starters. Op 22 april belichten we de woningmarkt vanuit het perspectief van de senioren. Meer informatie over de thematafels en hoe mee te doen is te vinden op de projectpagina ‘Programma Wonen’ op de gemeentesite.

Nieuw Programma Wonen

Het is de ambitie van de gemeente dat alle inwoners zich thuis voelen en prettig wonen in Neder-Betuwe. Wonen vormt immers een basisbehoefte voor een goed leven. Nu en in toekomst, voor de huidige en ook de toekomstige generaties. De lokale woningmarkt stelt ons echter voor een aantal uitdagingen en opgaven. De druk op de woningmarkt is groot, ook in de sociale huursector. Daarnaast veranderen woonwensen en wooncarrières en hebben we een duurzaamheidsopgave.

De gemeente werkt daarom aan een nieuw programma Wonen. Voorheen noemden we dit de woonvisie. In dit programma geven we handvatten hoe te komen tot een passende woning voor iedereen. Daarbij besteden we aandacht aan een voldoende aanbod voor jonge starters en het vasthouden van onze jongeren en aan het bevorderen van doorstroming en hoe te voldoen aan de veranderende woonwensen van onze senioren. Daarnaast gaan we in op de vraag hoe duurzaamheid hand in hand te laten gaan met betaalbaarheid. En we bespreken de ruimte die we willen geven aan nieuwe woonvormen zoals tiny houses, knarrenhofjes of collectief wonen.

Samen maken we het programma Wonen

Het programma Wonen willen we maken samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties. We vragen in het bijzonder om de meedenkkracht bij twee woon-vragen: hoe zorgen we voor een voldoende aanbod voor jonge starters én hoe voor een passend woonaanbod voor onze senioren?

Tijdens twee online thematafels verkennen we met betrokkenen de woonwensen, de huidige obstakels op de lokale woningmarkt en mogelijke oplossingen en innovaties. Op 21 april organiseren we de online thematafel ‘starten in Neder-Betuwe’ en op 22 april de online thematafel ‘zelfstandig blijven wonen in Neder-Betuwe’. We organiseren de avonden in Zoom van 19.00 – 20.30.

Ben je een starter, jongere, senior of doorstromer en wil je je woonwensen en obstakels of goede ideeën met ons delen? Meld je dan aan via het formulier op de projectpagina ‘Programma wonen’ van de gemeente of stuur een mailtje naar fsande@nederbetuwe.nl.