Week van de Opvoeding en Autisme

Met als thema 'Staan en Opvallen' van 5 - 11 oktober 2020

Week van de opvoeding logo

Workshop Staan en Opvallen, 6 oktober 19.00 – 21.00 uur
Een kind met autisme ontwikkelt zich op zijn/haar eigen tempo en volgorde. Dat heeft invloed op de opvoeding. Ervaringen delen kan flink helpen en steunen. Autisme is bij ieder kind anders. Als ouder word je zelf heel deskundig in het autisme bij jouw kind. Durf daar op te vertrouwen! Autisme in het gezin vraagt om veel geduld en extra energie. Flexibiliteit, begrip en inlevingsvermogen zijn bij ieder kind van belang, maar extra bij autisme. Je kind denkt en reageert vaak anders dan je zou verwachten. Het vraagt veel, maar veel ouders merken dat ze bewuster leven en meer echte aandacht voor hun kind hebben, een cadeau.
Aan het woord komen Mariska, Karin en Lara. Mariska heeft autisme, Karin is moeder van twee kinderen met autisme en Lara heeft een broer met autisme. Zij vertellen hoe opvoeden voor hen was en welke invloeden van autisme speelden. We gaan met elkaar in gesprek over eigen ervaringen. Aan de hand van Brain Blocks krijgt u een inkijkje in het hoofd van iemand met en zonder autisme.
Deze uitnodiging komt van Renée Reiss, consulent/trainer autisme Expertisecentrum MEE Gelderse Poort en Mariska en Michael, ervaringsdeskundigen vanuit Ervaar MEE.

Voor wie    

Ouders, verzorgers en familieleden in Neder-Betuwe die meer over dit onderwerp willen weten.
Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers.

Aanmelden

Meld je uiterlijk 28 september aan met je naam en woonplaats bij Jacqueline van de Pol via opvoedweek@nederbetuwe.nl. Bij voldoende aanmeldingen gaat de workshop door. Je kunt aan de workshop deelnemen via Zoom en krijgt uiterlijk 1 oktober via de mail de link.