Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie personen (BRP)

Bent of kent u deze persoon? Laat het graag weten.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen. Na onderzoek blijkt dat hij/zij niet meer woont op het adres waarop hij/zij in de BRP van de gemeente Neder-Betuwe staat ingeschreven.
Naam: A.F. Requena, geboren 09-09-1994, datum voornemen 17-09-2020.                    
Is uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovengenoemde persoon verblijft? Neem dan contact op met team Gemeentewinkel van de gemeente Neder-Betuwe via e. info@nederbetuwe.nl of  t.14 0488. Voor een mondelinge toelichting moet u vooraf telefonisch een afspraak maken. Hebben wij binnen drie weken na de datum van het voornemen geen reactie ontvangen? Dan schrijven wij de bovengenoemde persoon uit de BRP uit.