Vergaderingen

de komende weken

Beeldvormende avond

Donderdag 17 september, 19:30 uur. Op de agenda staat:

  • voorkeurtracé randweg Opheusden - Op 26 september 2019 nam de raad een principebesluit om het tracé ‘Herenland West’ als voorkeurstracé voor de randweg van Opheusden te benoemen en de planvorming op te starten. Het inmiddels voorlopig civiele ontwerp is af. Het college stelt voor dat de raad dit vaststelt. Hierna kunnen het bestemmingsplan worden opgesteld en nadere onderzoeken worden verricht.
  • geheim onderwerp.

Deze vergadering vindt plaats in het gemeentehuis te Opheusden. Om aan de corona-maatregelen te kunnen voldoen, kan er helaas geen publiek worden toegelaten. De vergadering is te volgen (geluid) via onze website: www.nederbetuwe.nl (politieke agenda - klik in kalender op vergadering van 17 september)

Raadsvergadering

Donderdag 24 september, 19:30 uur.

Microfoon sleutels etc