Raadsvergadering

donderdag 24 september, 19:30 uur

Door de coronacrisis hebben alleen raadsleden, collegeleden en enkele
ambtenaren toegang tot de zaal. Het publiek kan de vergadering via de livestream (alleen geluid) volgen op www.nederbetuwe.nl (groene balk: politieke agenda - klik in kalender op vergadering 24 september).

Op de agenda staat onder meer:

Raadsvergadering

 • Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemd raadslid en besluit tot toelating
 • Benoeming nieuw lid rekenkamercommissie
 • Benoeming nieuw lid adviescommissie bestuurlijke vernieuwing
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland
 • Bestemmingsplan Brandweerkazerne Dalwagen ong. Dodewaard
 • Bestemmingsplan ‘Opheusden, ABC-Bedrijfskavels zuidzijde’
 • Bestemmingsplan Casterhoven, Deelplan B, fase 7
 • Bestemmingsplan ‘Parapluplan 2020’
 • Bestemmingsplan ‘Herenland fase 3a’
 • Voorkeurstracé randweg Opheusden
 • Proces uitvoeringsplan integraal huisvestingsplan onderwijs
 • Tijdelijk gebruik voormalig Pantarijn-gebouw
 • Onderhandelingskader energieproject (in beslotenheid).