Overmoed en angst

Column van burgemeester Jan Kottelenberg

In onze regio Gelderland-Zuid neemt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen ten gevolge van corona momenteel weer fors toe. De positieve trend van juni en juli is verdwenen. Gelukkig valt het in onze gemeente nu nog mee, maar ik ben er niet gerust op dat dat zo blijft.
Afgelopen week had ik een indringend gesprek met een ondernemersechtpaar uit de horeca. De boa’s meldden mij dat de coronamaatregelen in hun horecazaak niet werden nageleefd. Voor mij reden om met dit echtpaar in gesprek te gaan. Wat bleek: zij deden alles keurig volgens het boekje. Gasten werden ontvangen en gevraagd of ze gezond waren, kregen instructies en kregen een zitplaats toegewezen. Vervolgens bleek dat een aanzienlijk deel van de gasten maling had aan alle regels en instructies. Opmerkingen van bedienend personeel werden genegeerd en weggehoond: “Zorgen jullie nou maar voor het eten en drinken, dan zorgen wij wel voor onszelf”. Maar het meest schokkend vond ik de constatering van de ondernemer: “De mensen van hier, die zijn het ergst”. En deze horecaonderneming, die zich met man en macht aan de regels probeert te houden, hangt door dergelijk gedrag wellicht sluiting boven het hoofd. Is dát wat we willen? (Tekst loopt door onder foto.)

Column burgemeester Jan Kottelenberg

We moeten dan ook niet verbaasd zijn als de besmettingen met het coronavirus in onze gemeente weer gaan toenemen ondanks alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Velen van ons zijn te gemakkelijk geworden. We zijn klaar met alle beperkingen en “als Grapperhaus het mag, mogen wij het ook”. Maar laten we vooral waken voor dit ‘Grapperhaus-effect’, dat hooguit bewijst dat niemand perfect is, ook politici niet. Dat ontslaat ons individueel echter niet van onze verantwoordelijkheid. Ik weet namelijk ook dat veel mensen nog steeds - en terecht - bang zijn. Kwetsbare inwoners van onze gemeente melden mij dat ze met huiver boodschappen doen en ontmoetingen met grote groepen mensen uit de weg gaan. Zij zijn bang voor het virus, maar ook voor hun medeburgers, die alle maatregelen aan hun laars lappen.

Er ligt hier een forse uitdaging voor de overheid. Deze heeft de taak om de samenleving zo goed mogelijk te ondersteunen. Niet alleen met regelgeving, maar ook met testen, voldoende medische zorg, goed functionerend onderwijs en steun aan ondernemers die het hoofd boven water proberen te houden. Maar hoe ga je om met die inwoners, die vinden dat hen geen enkele beperking mag worden opgelegd? Eén ding is zeker: de overheid doet het nooit goed. We zijn te slap volgens de één en onredelijk streng volgens de ander.

Als burgemeester laat ik mij elke week bijpraten binnen de veiligheidsregio. De berichten zijn momenteel zonder meer zorgelijk. Het virus zal helaas nog langere tijd een beroep op ons uithoudingsvermogen doen. Dit zullen we sámen moeten volhouden met begrip en respect voor elkaar. Succes! Ik reken op u.

Jan Kottelenberg,                
Burgemeester