Ondernemersaspecten in Omgevingswet en -visie

bijeenkomst op 24 september

Gemeente Neder-Betuwe nodigt ondernemers uit voor een bijeenkomst over ‘Ondernemersaspecten in de Omgevingswet en Omgevingsvisie Neder-Betuwe’. Deze informatieve bijeenkomst op donderdagavond 24 september (19.30-21.00)  vindt plaats in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente Opheusden, naast het gemeentehuis. U bent van harte welkom om kennis op te doen of om mee te praten over het ontstaansproces van de Omgevingsvisie en/of andere aspecten uit de Omgevingswet.

Vooraf aanmelden

Vanwege de coronamaatregelen vragen wij u om uw aanwezigheid vooraf te melden via fysiek@nederbetuwe.nl.  

Tekst van de brief

Beste ondernemer in Neder-Betuwe,

Nu de nieuwe landelijke Omgevingswet eraan komt (naar verwachting op 1 januari 2022), en onze collega’s van de gemeente al volop vorm en inhoud geven aan een lokaal passende Omgevingsvisie, willen we u graag bijpraten over ondernemersaspecten die spelen rond de Omgevingswet en de gemeentelijke Omgevingsvisie. Wat betekent dit voor u als ondernemer?

Eerder dit jaar namen onze collega’s Sabine Gabriel en Jasper Vlek van het team Ruimtelijke Ontwikkeling al een aantal ondernemers mee in de vraag wat de Omgevingsvisie en Omgevingswet voor ondernemers kunnen betekenen. In die bijeenkomst van februari 2020 gingen we in op de vraag welke mogelijke veranderingen deze ontwikkelingen met zich meebrengen voor uw bedrijfsvestiging of bedrijfsvoering. In klein gezelschap zijn wij ingegaan op de (toekomstige) betrokkenheid van ondernemers bij het opstellen van deze visie, het instrument ‘de omgevingstafel’ en algemene thema’s als participatie en ruimte om te ondernemen.

Uit dit open gesprek kwam naar voren dat het vooral gaat over keuzes: waar ligt behoefte aan ruimte, en waar gaat de gemeente voor bij voorliggende ruimtevragen vanuit verschillende hoeken? Ruimte is nodig voor wonen, bedrijvigheid, de agrarische sector, recreëren en realiseren van voorzieningen. Dat alles krijgt zijn plek in de Omgevingsvisie. Er is gekozen voor een website waarop de Omgevingsvisie van Neder-Betuwe helder wordt uitgelegd en ook eenvoudig kan worden aangepast op nieuwe ontwikkelingen.

Wij stellen het op prijs indien u wilt reageren op de aan het bedrijfsleven en bedrijvigheid gerelateerde thema’s uit de Omgevingsvisie of Omgevingswet. Graag bieden we die mogelijkheid. Wij hechten aan het ontvangen van ideeën vanuit het bedrijfsleven over deze onderwerpen. Deze zullen wij vervolgens (in overleg) meenemen in de Omgevingsvisie en bij de uitvoering van de Omgevingswet.

U bent van harte uitgenodigd om op donderdagavond 24 september (19.30u) aan te sluiten bij deze informatieve bijpraatbijeenkomst. Na een korte presentatie over de hoofdlijnen van de Omgevingsvisie en Omgevingswet, is er ruimte voor een gesprek. We horen graag waar (nieuwe) kansen of misschien ook belemmeringen worden gezien voor het lokale bedrijfsleven.

In de presentatie gaan we onder meer in op het proces van de Omgevingsvisie, de planning, nieuwe instrumenten zoals de flitsvergunning onder de Omgevingswet, maar ook op recente ontwikkelingen als de recente verruiming van mogelijkheden voor kantoorhuisvesting op de bestaande bedrijventerreinen.

Noteer donderdagavond 24 september om 19.30 uur alvast in de agenda!

Rekening houdend met alle coronamaatregelen heten wij u graag welkom bij deze (fysieke) informatieve bijpraatbijeenkomst voor ondernemers in de kerk (Gereformeerde Gemeente Opheusden) naast het gemeentehuis.

Het verzoek is om aanwezigheid vooraf aan te melden, dit kan per mail via fysiek@nederbetuwe.nl Graag tot ziens.

Met vriendelijke groet,

René van Mil

Manager Fysieke Pijler