Eerste schop in de grond voor de herinrichting Vogelbuurt in Opheusden

Op dinsdag 1 september

Wethouder Stefan van Someren en directeur Herman Reinten van Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek hebben dinsdag 1 september de eerste schop in de grond gezet voor de herinrichting van de Vogelbuurt in Opheusden. Daarmee gaven ze het officiële startsein voor de werkzaamheden die de Vogelbuurt klimaatbestendig en op de toekomst inrichten.

Eerste schop in de grond Vogelbuurt Opheusden
Foto: 3JetFotografie Ochten

Een klimaatbestendige Vogelbuurt

De Vogelbuurt in Opheusden wordt klimaatbestendig en op de toekomst ingericht en verfraaid. Om dat te bereiken wordt het huidige vuilwaterriool vervangen én komt er een nieuw hemelwaterriool. Daarnaast krijgt de Vogelbuurt extra bomen tegen de hittestress en verdroging. Ook komen er kleurige plantsoenen en nieuw groen om wateroverlast bij hevige buien maximaal op te kunnen vangen, zonder parkeerruimte te verliezen en met nieuwe bestrating. Met als klap op de vuurpijl een prachtige nieuwe natuurspeeltuin. Bewoners van de Vogelbuurt hebben meegedacht over het ontwerp en worden ook betrokken bij de uitvoering.

Bouwapp

Het wordt prachtig in de Vogelbuurt. Maar voor het zover is, moet er nog heel wat gebeuren. Het betekent ook dat de straten of delen van straten waar wordt gewerkt tijdelijk niet bereikbaar zijn voor doorgaand verkeer. Om ervoor te zorgen dat bewoners en voorbijgangers hiervan zo min mogelijk overlast ervaren, zet de gemeente Neder-Betuwe de Bouwapp in. Daarmee blijven buurtbewoners, passanten en iedereen die daar belangstelling voor heeft op de hoogte van de uitvoering. Download de bouwapp door de QR-code te scannen!

QR-code bouwapp Vogelbuurt

Bouwteam

De gemeente Neder-Betuwe en Dusseldorp ISM werken voor de herinrichting samen in een bouwteam. Wethouder Stefan van Someren heeft hoge verwachtingen van deze nieuwe samenwerkingsvorm. “Omdat de aannemer al in een vroeg stadium bij de plannen is betrokken, wint de uitvoering aan kwaliteit. Als gemeente kunnen we in goed samenspel snel inspelen op ontwikkelingen en aanpassingen doen die nodig zijn.” Voordat de herinrichting gereed is, naar verwachting in de eerste helft 2022, wordt er nog heel wat zand verzet. Wethouder Stefan van Someren weet zeker dat de bewoners dan trots en enthousiast zullen zijn over hun nieuwe buurt.       

Meer informatie

Meer weten over de herinrichting van de Vogelbuurt of over het gebruik van de Bouwapp? Stuur dan een mail naar fysiek@nederbetuwe.nl.