Digitaal: College-informatieavond 1 oktober, 19.30 uur

Volgen kan via de livestream

Bij de college-informatieavond informeert het college van B en W de raadsleden over de stand van zaken van een aantal lopende dossiers. De vergaderstukken zijn te vinden op www.nederbetuwe.nl/politiekeagenda

Live-verbinding

U bent van harte welkom om deze vergadering te volgen via de livestream: https://neder-betuwe.notubiz.nl/

Agenda

  • 19.30 uur: Welkom en opening
  • 19.35 uur: Boatoezicht en –handhaving: Burgemeester Kottelenberg en de betrokken ambtenaren praten de raad bij over de werkwijze van boatoezicht en -handhaving.
  • 20.30 uur: Eindadvies pilot Niet-vergunninggebonden toezicht en handhaving: Matthijs Klooster van Interconcept presenteert de ervaringen en het advies over de organisatiewijze van deze taken voor de komende twee jaar.
  • 21.00 uur: Pauze
  • 21.10 uur: Lancering TIP Neder-Betuwe: Tip Neder-Betuwe is een onafhankelijk gemeenschapspanel waarmee vorm wordt gegeven aan burgerparticipatie. Burgemeester Kottelenberg en Toponderzoek lichten toe hoe dit burgerpanel werkt en hoe de gemeente hieruit informatie kan inwinnen.
  • 21.55 uur: Klimaatnota 2021-2025: In juli is de evaluatie van de klimaatnota aan de raad aangeboden. Wethouder Van Someren en de betrokken ambtenaren geven een toelichting op de aandachtspunten en conclusies uit deze evaluatie. Daarnaast lichten ze de richting van de nieuwe klimaatnota toe.
  • 22.40 uur: Afsluiting