De heer C. Drost door voorzitter centraal stembureau benoemd als raadslid

In raadsvergadering van 24 september besluit tot toelating

De heer Cor Drost is door de voorzitter van het centraal stembureau benoemd als raadslid; hij volgt de heer Evert de Bruine op die begin september te kennen gaf te stoppen met het raadswerk.

De raad wordt gevraagd op 24 september, op advies van de commissie geloofsbrieven, te besluiten over de toelating van de heer Drost.
Cor Drost zal na zijn toelating een zelfstandige fractie gaan vormen.